การฟอกเงิน ปัญหาใหญ่ที่ลุกลามไปทั่วโลก

mmfhohs_

เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินคำว่า “การฟอกเงิน” มาจากสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข่าวหรือจากในภาพยนตร์หรือละครที่สร้างขึ้น บางคนอาจทราบว่ามันคืออะไร แต่สำหรับบางคนยังงงอยู่ วันนี้เรามีความรู้เกี่ยวกับการฟอกเงินมาฝากกันค่ะ
การฟอกเงิน หมายถึง การกระทำใด ๆ ทั้งปวงที่เปลี่ยนแปลงให้เงินที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรมจากกระบวนการทุจริตต่าง ๆ ให้เงินนั้นกลายเป็นเงินสะอาดหรือเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย สาเหตุที่ต้องฟอกเงินก็มาจากหลายปัจจัย ยกตัวอย่างเช่น เป็นเงินที่ได้มาจากการคดโกงฉ้อฉลทางการเมือง การรับใต้โต๊ะ การค้าขายยาเสพติด เงินจากบ่อนการพนัน เงินจากการเป็นเจ้ามือหวยใต้ดิน อย่างนี้เป็นต้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สืบหาต้นตอแหล่งที่มาของเงินเหล่านี้แล้วเป็นผลทางกฎหมายไปถึงเจ้าของ ทำให้ต้องพยายามปกปิดโดยการนำเงินเหล่านี้ไปทำให้สะอาด เช่น เปิดธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายบังหน้าเพื่อเป็นข้ออ้างว่าเงินเหล่านี้มาจากธุรกิจที่ถูกกฎหมาย ดังนี้เป็นต้น
การฟอกเงินเกิดขึ้นในทุกประเทศทั่วทุกมุมโลก แต่คดีที่โด่งดังและทำให้เกิดการเสียหายเป็นอย่างมากก็คือ กรณีคดีการฉ้อโกงของธนาคารแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาที่ได้ร่วมมือกับมาเฟียผู้มีอิทธิพลโกงเงินไปเป็นจำนวนถึง 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยไม่ได้ส่งรายงานให้ทางราชการตรวจสอบตามกฎหมาย ดังนั้น ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้มีการผลักดันให้มีกฎหมายปราบปราบและป้องกันการฟอกเงินเป็นประเทศแรก และทำให้มีประเทศอื่น ๆ มีการตื่นตัวตามมา จนกระทั่งมีการร่วมมือกันระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านระบบการฟอกเงินข้ามประเทศอีกด้วย
กระบวนการฟอกเงินนั้นอาจทำได้หลายแบบ เช่น
– การโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นถือเงินแทน อาจเป็นทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์ เป็นการลดความสงสัยจากการตรวจสอบของทางราชการ
– นำเงินนั้นไปประกอบธุรกิจการค้าอื่นบังหน้า
– การนำเงินออกไปฝากนอกประเทศ
ปัจจุบันกระบวนการของการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนั้นบางเป็น 2 ระบบ คือ
1. ระบบการตรวจสอบ ตามกฎหมายนั้นทางราชการมีอำนาจในการตรวจสอบรายการและการดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมการเงินต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยว่าน่าจะมีความผิดปกติทางการเงิน
2. ระบบการติดตาม ระบบนี้จะดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ได้มาจากการฟอกเงิน
โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการฟอกเงินโดยตรงคือ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีอำนาจหน้าที่คอยตรวจสอบและวิเคราะห์พิจารณาผู้ที่มีพฤติกรรมอันน่าสงสัยว่าจะเสี่ยงต่อการทุจริตฟอกเงิน รวมถึงการดำเนินการขอยึดทรัพย์ อายัด หรือยุติการประกอบธุรกรรมนั้นอีกด้วย

Author: admin