สาวปมคดีฟอกเงินกรุงไทย เจ้าหน้าที่ภายในเอี่ยวเพียบ

mmfhoh_

สืบเนื่องมาจากปี 2558 เกิดคดีดังขึ้นจากบริษัทมหาชนรายใหญ่ของประเทศไทยอย่างธนาคารกรุงไทย ที่พบว่ามีการทุจริตปล่อยกู้สินเชื่อให้แก่บริษัทในเครือของ บริษัท กฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนรวมถึงกว่า 8,000 ล้านบาท ทั้ง ๆ บริษัทนี้ถูกจัดอันดับความเสี่ยงไว้เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศซึ่งนั่นหมายถึงไม่อยู่ในขอบข่ายที่จะอนุมัติวงเงินสินเชื่อให้ได้ไม่ว่าจะด้วยกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น แต่พบว่ากลับมีการอนุมัติสินเชื่อให้กับ 3 บริษัทในเครืออันได้แก่ บริษัทอาร์เคโปรเฟสชั่นแนล จำกัด เป็นจำนวน 500 ล้านบาท บริษัทแกรนด์คอมพิวเตอร์คอมมูนิเคชั่น จำกัด ประมาณ 2,000 ล้านบาท และบริษัทโกลเด้นเทคโนโลยีอินดัสเตรียล จำกัด 9,900 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท กฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน)นั้นถูกจัดให้อยู่ในหมวดกลุ่มลูกหนี้ที่ไม่สามารถก่อให้เกิดรายได้และห้ามอนุมัติโดยสิ้นเชิง ซึ่งนอกจากจะมีการอนุมัติอย่างง่ายดายแล้ว วงเงินการอนุมัติยังอยู่ในจำนวนมหาศาลอีกด้วย
โดยเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีกับสองผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องคือ ร้อยโทสุชาย เชาว์วิศิษฐ์ ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งประธานบอร์ดบริหารธนาคารกรุงไทย และอีกรายหนึ่งคือ นายวิโรจน์ นวลแข ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทยในขณะนั้น ทั้งสองได้อนุมัติสินเชื่อเป็นจำนวนทั้งหมดกว่า 8,000 ล้านบาทให้กับ บมจ.กฤษดามหานคร โดยศาลพิพากษาในข้อหาเดียวกันทั้งศาลขั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา คือร่วมกันกระทำความผิดฐานทุจริตฉ้อโกงธนาคารอันเป็นองค์กรของรัฐเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง และลงโทษจำคุกเป็นเวลา 18 ปี พร้อมทั้งให้ชดใช้เงินคืนให้กับธนาคารกรุงไทยอีกด้วย ส่วนกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้เป็นพนักงานธนาคารนั้นให้จำคุก 12 ปี หนึ่งในนั้นก็คือ นายทักษิณ ชินวัตร
เมื่อสืบสาวราวเรื่องไปนั้นก็ไม่พบการนำเงินไปใช้ในธุรกิจตามที่ได้ยื่นเรื่องขออนุมัติสินเชื่อจากทางธนาคารแต่อย่างใด แต่พบว่ามีเส้นทางการโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลหลายบุคคลซึ่งเข้าข่ายกระบวนการฟอกเงิน โดยมีการโอนเงินให้ไป 5 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ นายทักษิณ ชินวัตร และครอบครัว ,ร้อยโทสุชาย เชาว์วิศิษฐ์ ดำรงตำแหน่งประธานบอร์ดบริหารธนาคารกรุงไทย และ นายวิโรจน์ นวลแข ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทย โดยทั้งสองนี้เป็นผู้มีอำนาจในการออกอนุมัติสินเชื่อ , กลุ่มคณะกรรมผู้อนุมัติสินเชื่อธนาคารกรุงไทย , กลุ่มพนักงานเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย และกลุ่มผู้บริหารและนิติบุคคลผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและสินเชื่อทั้งหลาย โดยคนกลุ่มหลังนั้นเป็นการให้สินบนใต้โต๊ะเพื่อให้เข้าร่วมในขบวนการด้วย สำหรับกรณีนายทักษิณ ชินวัตร ซึ่งถือเป็นจำเลยที่ 1 แต่ขณะนี้มีการหลบหนีคดีออกนอกประเทศนั้น ศาลได้จำหน่ายคดีไว้ชั่วคราวและมีอายุความ 15 ปี

Author: admin