Money-laundering-and-bribes-across-the-country-news-site
Posted in Laundering News

หากฟอกเงินและสินบนข้ามชาติจะเป็นอย่างไร

สถาบันการเงิน คือ ด่านหน้าที่คอยสอดส่องดูแล ดักจับเงินไม่ถูกต้องให้เข้าสู่ระบบ และสร้างมาตรการป้องกันต่างๆ ขึ้นมามากมาย เช่น การรู้จักลูกค้า เพื่อสืบเสาะให้ทราบถึงความเป็นมาของเงิน ด้วยการแจ้งองค์กรต่างๆ ให้เข้ามากำกับดูแลธุรกรรมซึ่งมีความเสี่ยงสูง ตลอดจนการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อนำมาดักจับ การทำธุรกรรมที่มีการเคลื่อนไหวอันน่าสงสัยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบความเป็นมาอย่างละเอียด หากพบเจอความผิดปกติจริงเจ้าหน้าที่จะทำการอายัดทรัพย์และทำการสอบสวนเจ้าของธุรกรรม หากตอบความเป็นมาของธุรกรรมเหล่านี้ได้อย่างชัดเจน ทางเจ้าหน้าที่ก็จะทำการคืนทรัพย์ที่ได้อายัดไว้ทั้งหมด การฟอกเงินทำอย่างไร ? สำหรับขั้นตอนของการฟอกเงิน แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่… • ด้วยจากนำเงินสดเข้าระบบ…

Continue Reading... หากฟอกเงินและสินบนข้ามชาติจะเป็นอย่างไร
Money-laundering-method-news-site
Posted in Laundering News

เผย 8 วิธีการฟอกเงิน

ในปัจจุบันนี้ขบวนการฟอกเงิน เป็นขบวนการหลอกลวงหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามิจฉาชีพ ได้มีการพลิกแพลงการหลอกลวงมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ซึ่งจะเอื้ออำนวยให้แก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้เริ่มปฏิบัติการ หาเงินด้วยวิธีแนบเนียนต่อสถานการณ์นั้นมากที่สุด โดยวิธีการเหล่านี้มักใช้กันในวงการค้ายาเสพติด หรือหาเงินผิดกฎหมายทุกประเภท สำหรับในวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณรู้จักกับรูปแบบของการฟอกเงินที่เหล่าผู้ไม่ประสงค์ดี นำมาใช้กัน ไม่อยากตกเป็นเหยื่อ ต้องรู้วิธีการของแก๊งมิจฉาชีพ 1. ใช้ชื่อผู้อื่นเปิดบัญชี สำหรับวิธีการนี้คนร้ายจะว่าจ้างให้คนรู้จัก หรือเพื่อนสนิท เปิดบัญชีธนาคารให้ แล้วนำบัญชีนี้มาใช้เพื่อรับการโอนเงิน และแน่นอนว่าต้องมีการทำบัตร ATM ไว้อย่างเสร็จสรรพ สำหรับวิธีการนี้พบได้มากในแก๊ง Call Center 2….

Continue Reading... เผย 8 วิธีการฟอกเงิน