หลีกเลี่ยงฉ้อโกงภาษี 10 ล้านบาทขึ้นไป ผิดร้ายแรงฐานฟอกเงิน

Launder

Launder
งานนี้บอกเลยว่าใครที่ชอบเลี่ยงภาษีมีหนาวอย่างแน่นอน เพราะว่า สรรพากรได้ออกมาบอกเองแล้วว่า หากหลีกเลี่ยงภาษี หรือไม่ยอมทำการยื่นรายได้เพื่อนำมาพิจารณาคำนวณภาษี โทษของคุณอาจไม่ใช่แค่การโดนปรับอย่างที่เคย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาพ่อค้า แม่ค้าออนไลน์ด้วยแล้วที่ยิ่งจะต้องขนลุกไม่น้อยทีเดียวกับมาตรการใหม่ของกรมสรรพากร ที่นอกจากจะกระตุ้น ให้คนออกมายื่นแบบประเมิน ภาษีกันมากขึ้นแล้ว ยังจะต้องโดยยึดทรัพย์โทษฐานฉ้อโกงอีกด้วย เพราะว่า กรมสรรพากรทำการร่วมมือกับหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยอิงตามกฎหมายตรารัษฎากร มาตรา 37 ,37 ทวิ และ 90/4 โดยมีการระบุโทษของคนที่หลีกเลี่ยงการยื่นประเมินภาษี ไม่จ่ายภาษี จำนวนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้อยู่ในความผิดฐานเดียวกันกับการฟอกเงิน ซึ่งโทษย่อมหนักมากกว่าคนที่ทำผิดเพียงแค่เลี่ยงภาษีอย่างเดียว อย่างที่เคยตัดสินมา ทั้งนี้เนื่องจากเพื่อให้คนตระหนักถึงหน้าที่ในการจ่ายภาษีให้ตรงเวลา เป็นการลงโทษ คนที่เจตนาหลบเลี่ยงหรือโกงภาษีนั่นเอง
นอกจากคนประเภทข้างต้นแล้ว อีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะโดนโทษบทเดียวกันด้วยก็คือ คนที่มีเจตนาในการยื่นเอกสารการเสียภาษี การคำนวณภาษีที่น้อยกว่าความเป็นจริง ซึ่งถึงแม้ว่าจะจ่ายภาษี แต่ก็จ่ายน้อยกว่าคนที่ทำถูกต้องตามกฎหมายอยู่ดี ในจุดนี้เองที่ถือว่าเป็นการปิดช่องโหว่ของกฎหมายภาษีเป็นอย่างดี ที่น่าสนใจมากกว่านั้น ก็คือ ในกลุ่มคนอีกกลุ่ม ก็มีการกำหนดโทษคล้ายกัน คือ อาจมีความผิดฐานฟอกเงินได้เหมือนกัน ก็คือ เมื่อมีกำหนดเปิดให้ยื่นขอคืนภาษี แล้วเจตนาที่จะยื่นขอคืนภาษีในจำนวนที่สูงกว่าความเป็นจริง ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป
จากทั้ง 3 กรณีที่กล่าวมา มีความน่าสนใจตรงที่ว่าหากทำกันจริงๆ แล้วอาจทำให้มีเม็ดเงินเข้ามาในระบบมากขึ้น ซึ่งน่าจะดีสำหรับระบบภาษีส่วนใหญ่ แต่ก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันว่าในส่วนของเกณฑ์ในการคำนวณภาษี และการเก็บภาษีย้อนหลังนั้น ทำอย่างไรให้โปร่งใสมากพอที่คนจะเชื่อใจและจ่ายภาษีด้วยตนเอง เพราะถึงแม้ว่าหน้าที่การเสียภาษีจะเป็นของทุกคนที่ทำงานและมีรายได้ แต่ในส่วนของกระบวนการในการตรวจสอบ และบังคับเก็บภาษีนั้นถือว่าไม่ง่ายเลย เพราะคนส่วนหนึ่ง มักมองว่าใครที่เลี่ยงภาษีได้มากที่สุด คือ คนที่เก่ง และประสบความสำเร็จ ส่วนคนที่จ่ายแบบเต็มๆ คือ คนที่ไม่ฉลาด และหากเราล้างค่านิยมแบบศรีธนนชัยนี้ได้ การเก็บภาษีก็จะทำได้ง่ายเช่นเดียวกัน

Author: admin