วิษณุ ปาถกฐาใช้มาตรฐานสากลปราบฟอกเงิน

Vishnu

Vishnu
ได้มีการจัดรายงานเผยแพร่การสัมมนาการรายงานหการประเมินการปฎิบัติตามมาตรฐานสากลเกี่ยวกับหัวข้อมาตรฐานสากลปราบฟอกเงิน ซึ่งมีนายพิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานปิดงานและร่วมในการทำการปาถกฐาครั้งนี้ด้วยซึ่ง นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นผู้ทำการปาฐกถาพิเศษ ด้วยตัวเองกับหัวข้อที่ว่า “การใช้มาตรฐานสากลเป็นเครื่องมือในการป้องกัน ปราบปรามการฟอกเงิน” เนื้อหาใจความกล่าวว่า ตนเองสนับสนุนกฎหมายฟอกเงินเพราะเห็นว่ากฎหมายนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งในแง่ของการดำเนินการติดตามทรัพย์ นอกจากนั้นก็ยังขยายผลนำมาตรฐานที่มีนี้ไปใช้ในด้านอื่น ๆ ได้อีกมาก การฟอกเงินนั้นอย่างที่ได้ทราบกันว่าเป็นเรื่องใหญ่ เป็นกระบวนการทุจริตที่ไม่สมควรยอมให้เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและในปร้เทศต่าง ๆ ทุกหนแห่ง ถ้าเปรียบว่ากองทัพเดินด้วยท้อง สำหรับการกระทำเกี่ยวกับความผิดด้านอาชญากรรมต่าง ๆ นั้นก็เดินด้วยเม็ดเงินเป็นสำคัญ เงินก็คือน้ำมันหล่อเลี้ยงเอย่างดีสำหรับการทำสิ่งที่ทุจริตผิดกฎหมาย หากมีมาตรการมาแก้ไขและช่วยตัดวงจรการฟอกเงินเสียตั้งแต่ตอนนี้ ต่อไปก็จะช่วยให้วงจรแย่ ๆ เหล่านั้นหยุดชะงักลง เพราะเงินจ่ายไปไม่ถึง ในเวลาไม่ช้าขบวนการทุจริตเหล่านั้นก็ต้องหยุดลงอย่างแน่นอน เพราะไม่มีน้ำเลี้ยงอีกต่อไป เงินในส่วนของการทำงานด้านสิ่งเลวร้ายต่างๆ เมื่อหมดลงก็จะทำให้การทำการร้ายไม่สามารถขยายต่อไปได้ อาวุธที่นำไปใช้ก็จะไม่มี หากไม่มีมาตรการที่คอยสกัดกั้นการก่อการร้ายเอาไว้เสียตั้งแต่ต้นก็จะลุกลามและจะระบาดไปทั่วทุกแห่ง

นอกจากนั้นนายวิษณุ เครืองามก็ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ประเทศไทยของเรามีการออกกฎหมายสกัดกั้นการอุดหนุนในด้านการเงิน การออกพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่มีความเกี่ยวข้องกันกับการป้องกันและปราบปรามไม่ให้มีการอุดหนุนทางด้านเกี่ยวกับการเงินให้แก่การก่อการร้าย

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามในการฟอกเงิน ซึ่งกฎหมายหรือ พรบ.นี้เองจะเข้าไปต่อต้านและเข้าไปเพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันการปราบปรามการฟอกเงิน การกระทำครั้งนี้ให้สำเร็จอย่างดีได้ต้องอาศัยหน่วยงานที่ทำงานในด้านการข่าว ซึ่งก็หมายถึงหน่วยงาน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ซึ่งนับว่าทางหน่วยงานนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง นอกจากนั้นยังขอความร่วมมือเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) หน่วยงานของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ด้วย ซึ่งในการสัมนาครั้งนี้ก็คาดหวังว่าจะมีความคืบหน้าและส่งผลระยะยาวต่อการหยุดไม่ให้มีการฟอกเงินในประเทศไทยของเราลงได้

Author: admin