MMFHOH รวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับการฟอกเงิน

การฟอกเงินถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายมีโทษร้ายแรง

Category: Laundering News

วิษณุ ปาถกฐาใช้มาตรฐานสากลปราบฟอกเงิน

Vishnu

ได้มีการจัดรายงานเผยแพร่การสัมมนาการรายงานหการประเมินการปฎิบัติตามมาตรฐานสากลเกี่ยวกับหัวข้อมาตรฐานสากลปราบฟอกเงิน ซึ่งมีนายพิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานปิดงานและร่วมในการทำการปาถกฐาครั้งนี้ด้วยซึ่ง นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นผู้ทำการปาฐกถาพิเศษ ด้วยตัวเองกับหัวข้อที่ว่า “การใช้มาตรฐานสากลเป็นเครื่องมือในการป้องกัน ปราบปรามการฟอกเงิน” เนื้อหาใจความกล่าวว่า ตนเองสนับสนุนกฎหมายฟอกเงินเพราะเห็นว่ากฎหมายนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งในแง่ของการดำเนินการติดตามทรัพย์ นอกจากนั้นก็ยังขยายผลนำมาตรฐานที่มีนี้ไปใช้ในด้านอื่น ๆ ได้อีกมาก การฟอกเงินนั้นอย่างที่ได้ทราบกันว่าเป็นเรื่องใหญ่ เป็นกระบวนการทุจริตที่ไม่สมควรยอมให้เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและในปร้เทศต่าง ๆ ทุกหนแห่ง ถ้าเปรียบว่ากองทัพเดินด้วยท้อง สำหรับการกระทำเกี่ยวกับความผิดด้านอาชญากรรมต่าง ๆ นั้นก็เดินด้วยเม็ดเงินเป็นสำคัญ เงินก็คือน้ำมันหล่อเลี้ยงเอย่างดีสำหรับการทำสิ่งที่ทุจริตผิดกฎหมาย หากมีมาตรการมาแก้ไขและช่วยตัดวงจรการฟอกเงินเสียตั้งแต่ตอนนี้ ต่อไปก็จะช่วยให้วงจรแย่ ๆ เหล่านั้นหยุดชะงักลง เพราะเงินจ่ายไปไม่ถึง ในเวลาไม่ช้าขบวนการทุจริตเหล่านั้นก็ต้องหยุดลงอย่างแน่นอน เพราะไม่มีน้ำเลี้ยงอีกต่อไป เงินในส่วนของการทำงานด้านสิ่งเลวร้ายต่างๆ เมื่อหมดลงก็จะทำให้การทำการร้ายไม่สามารถขยายต่อไปได้ อาวุธที่นำไปใช้ก็จะไม่มี หากไม่มีมาตรการที่คอยสกัดกั้นการก่อการร้ายเอาไว้เสียตั้งแต่ต้นก็จะลุกลามและจะระบาดไปทั่วทุกแห่ง นอกจากนั้นนายวิษณุ เครืองามก็ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ประเทศไทยของเรามีการออกกฎหมายสกัดกั้นการอุดหนุนในด้านการเงิน การออกพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่มีความเกี่ยวข้องกันกับการป้องกันและปราบปรามไม่ให้มีการอุดหนุนทางด้านเกี่ยวกับการเงินให้แก่การก่อการร้าย พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามในการฟอกเงิน ซึ่งกฎหมายหรือ พรบ.นี้เองจะเข้าไปต่อต้านและเข้าไปเพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันการปราบปรามการฟอกเงิน การกระทำครั้งนี้ให้สำเร็จอย่างดีได้ต้องอาศัยหน่วยงานที่ทำงานในด้านการข่าว ซึ่งก็หมายถึงหน่วยงาน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ซึ่งนับว่าทางหน่วยงานนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง นอกจากนั้นยังขอความร่วมมือเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) […]

หลีกเลี่ยงฉ้อโกงภาษี 10 ล้านบาทขึ้นไป ผิดร้ายแรงฐานฟอกเงิน

Launder

งานนี้บอกเลยว่าใครที่ชอบเลี่ยงภาษีมีหนาวอย่างแน่นอน เพราะว่า สรรพากรได้ออกมาบอกเองแล้วว่า หากหลีกเลี่ยงภาษี หรือไม่ยอมทำการยื่นรายได้เพื่อนำมาพิจารณาคำนวณภาษี โทษของคุณอาจไม่ใช่แค่การโดนปรับอย่างที่เคย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาพ่อค้า แม่ค้าออนไลน์ด้วยแล้วที่ยิ่งจะต้องขนลุกไม่น้อยทีเดียวกับมาตรการใหม่ของกรมสรรพากร ที่นอกจากจะกระตุ้น ให้คนออกมายื่นแบบประเมิน ภาษีกันมากขึ้นแล้ว ยังจะต้องโดยยึดทรัพย์โทษฐานฉ้อโกงอีกด้วย เพราะว่า กรมสรรพากรทำการร่วมมือกับหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยอิงตามกฎหมายตรารัษฎากร มาตรา 37 ,37 ทวิ และ 90/4 โดยมีการระบุโทษของคนที่หลีกเลี่ยงการยื่นประเมินภาษี ไม่จ่ายภาษี จำนวนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ให้อยู่ในความผิดฐานเดียวกันกับการฟอกเงิน ซึ่งโทษย่อมหนักมากกว่าคนที่ทำผิดเพียงแค่เลี่ยงภาษีอย่างเดียว อย่างที่เคยตัดสินมา ทั้งนี้เนื่องจากเพื่อให้คนตระหนักถึงหน้าที่ในการจ่ายภาษีให้ตรงเวลา เป็นการลงโทษ คนที่เจตนาหลบเลี่ยงหรือโกงภาษีนั่นเอง นอกจากคนประเภทข้างต้นแล้ว อีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะโดนโทษบทเดียวกันด้วยก็คือ คนที่มีเจตนาในการยื่นเอกสารการเสียภาษี การคำนวณภาษีที่น้อยกว่าความเป็นจริง ซึ่งถึงแม้ว่าจะจ่ายภาษี แต่ก็จ่ายน้อยกว่าคนที่ทำถูกต้องตามกฎหมายอยู่ดี ในจุดนี้เองที่ถือว่าเป็นการปิดช่องโหว่ของกฎหมายภาษีเป็นอย่างดี ที่น่าสนใจมากกว่านั้น ก็คือ ในกลุ่มคนอีกกลุ่ม ก็มีการกำหนดโทษคล้ายกัน คือ อาจมีความผิดฐานฟอกเงินได้เหมือนกัน ก็คือ เมื่อมีกำหนดเปิดให้ยื่นขอคืนภาษี แล้วเจตนาที่จะยื่นขอคืนภาษีในจำนวนที่สูงกว่าความเป็นจริง ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป จากทั้ง 3 กรณีที่กล่าวมา มีความน่าสนใจตรงที่ว่าหากทำกันจริงๆ […]

mmfhoh © 2017 Frontier Theme